• Přihlásit se
  • 0
    Košík

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GEMMEDICAL s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový maloobchod společnosti GEMMEDICAL s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Provozovatel GEMMEDICAL s.r.o. se sídlem Pod višňovkou 1661/31,140 00 Praha 4, IČ: 03292936; DIČ: CZ03292936, bude dále uváděn jako „prodávající“ a koncový uživatel – zákazník jako „kupující“. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, pokud nejsou výslovně upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel internetového obchodu GEMMEDICAL s.r.o. se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy získané od kupujícího jsou důvěrné, nesdělí je třetí osobě a bude je využívat pouze pro potřeby související s distribucí objednaného zboží či platebním stykem.

III. Ceník

Ceny jsou viditelně umístěné na internetových stránkách prodávajícího. Tyto ceny však prodávající může měnit s ohledem na vývoj kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek od výrobce, popř. aktuální situaci na trhu.

III.A.

Na zboží z Akční nabídky se nevztahují žádné další slevy. Za Akční nabídku se považují produkty již ve slevě, nebo v akci s naturálním rabatem a produkty, které jsou podporovány inzercí, či letáky.

III.B. Slevy

Na zboží objednané v e-shopu není poskytována automaticky sleva z konečné ceny bez DPH.

IV. Objednání

Objednávku lze učinit následujícími způsoby: • prostřednictvím internetového obchodu – 24 hodin denně www.gemmedical.cz, nebo elektronickou poštou – 24 hodin denně na info@gemmedical.cz  • SMS na čísle: +420 777 018 720. Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

V. Odstoupení od smlouvy

Pokud kupující neobjednal zboží osobně, má právo podle odstavce #6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží doručené zpět prodávajícímu musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, neopotřebované a nepoškozené, nepolepeno žádnými polepy, schopné bezpečného transportu a další distribuce (prodeje) s veškerými originálními doklady o koupi a případně záručními listy. V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Zboží zpět zasílejte pouze pojištěné a běžnou balíkovou službou (dobírkou nebude přijato) na adresu: GEMMEDICAL s.r.o., PT-Real, K Sokolovně 245, 104 00 Praha 10-Uhříněves. Při dodržení všech výše uvedených podmínek bude částka za vrácené zboží zákazníkovi poukázaná na bankovní účet nejpozději do 30 dní po navrácení zboží.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží objednané speciálně a písemně na přání kupujícího, které však nebylo v době objednávky na skladě prodávajícího a na dodávku zboží, u kterého je v případě použití spotřebována část jeho hodnoty a tím jej nejde vrátit do původního stavu před koupí. V tom případě nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Na vrácení zboží je potřeba prodávajícího předem upozornit e-mailem nebo doporučeným dopisem a to ve znění: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu kupujícího). Datum a podpis"

VI. Platební podmínky

Objednávka na dobírku nebo platba předem na účet na základě obdržené faktury na email kupujícího. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Při nepřijetí zboží na dobírku nebude již moci tuto možnost platby kupující v dalších objednávkách využít, bude možné platbou předem na účet.

VI. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou. Expediční náklady a balné jsou stanoveny na 150,- Kč pro doručení na dobírku a 135,- Kč pro dodání fakturou. Zaslání standardní zásilky do 5kg přes Zásilkovna.cz jsou náklady stanovené na 65,- Kč při platbě předem na účet, pro doručení na dobírku je připočteno 15,- Kč. Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 2500,- Kč s DPH, nebudou tyto náklady kupujícímu účtovány. Při objednávce větších objemů, vzhledem k velké váze, budou účtovány dopravní vícenáklady.

V zájmu kupujícího je zkontrolovat s dopravcem podle přepravního listu stav a úplnost zásilky, jakož i neporušenost případných pečetí či firemních pásek.
Kupující je povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku odmítnout, sepsat s dopravcem protokol o škodě a zaslat ho do 24 hodin e-mailem prodávajícímu. Pokud kupující převezme poškozenou či neúplnou zásilku a převzetí stvrdí svým podpisem do dokladů dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nebude brán zřetel.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Reklamační řád společnosti GEMMEDICAL s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD, ZÁRUKA

Provozovatel internetového obchodu GEMMEDICAL s.r.o. se sídlem Pod višňovkou 1661/31,140 00 Praha 4, IČ: 03292936; DIČ: CZ03292936, bude dále uveden jako
„prodávající“ a koncový uživatel – zákazník jako „kupující“.

Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V tom případě sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit prodejci.

Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu GEMMEDICAL s.r.o., PT-Real, K Sokolovně 245, 104 00 Praha 10-Uhříněves, jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, nepolepeno žádnými polepy, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být doklad o koupi v našem obchodě – faktura. Na základě takto vráceného zboží budou kupujícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno (bez expedičních nákladů). V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba prodávajícího předem upozornit e-mailem nebo doporučeným dopisem a to ve znění: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu kupujícího). Datum a podpis“

Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu na produktech bez vyznačeného data výroby a spotřeby. Záruční doba výrobků s označeným datem spotřeby
se řídí tímto datem. Záruční dobu výrobků garantuje prodávající po celou dobu na obalu uvedené expirační lhůty.

Záruční podmínky

Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči prodejci reklamaci vady. Prodejce neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím, vadu vzniklou nedodržením pracovního postupu, nebo neodborným používáním zboží ze strany zákazníka.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na jiném řešení.

Kontakt pro reklamaci

Zákazník uplatní reklamaci poštou u prodávajícího na adresu GEMMEDICAL s.r.o., PT-Real, K Sokolovně 245, 104 00 Praha 10-Uhříněves po předchozím telefonickém nebo emailovém upozornění. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.9.2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.